SLOVGEOTERM a.s.

Viac ako 25 rokov skúseností s využívaním geotermálnej energie na Slovensku

Stabilita

Dlhoročné skúsenosti

Individuálne riešenia

Poskytujeme komplexné riešenia pre využitie geotermálnej energie

  • Poradenská a konzultačná činnosť
  • Spracovanie geologických podkladov
  • Vypracovanie technicko-ekonomických štúdií
  • Vyhodnotenie vlastností geotermálnej vody a návrh opatrení
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie
  • Zabezpečenie vrtných prác
  • Zabezpečenie kompletnej výstavby geotermálnych staníc (EPC)

Spoločnosť Slovgeoterm, a.s. za viac ako 25 rokov svojej existencie realizovala alebo sa aspoň spolupodieľala na väčšine projektov zameraných na využívanie geotermálnej energie na Slovensku.

Projekt vo Veľkom Mederi

Mesto Veľký Meder s takmer 9 000 obyvateľmi sa nachádza v južnej časti Slovenska a je populárne najmä vďaka termálnemu kúpalisku, ktoré je v prevádzke od sedemdesiatych rokov minulého storočia. Pre potreby kúpaliska sa využívajú dva geotermálne vrty,   ...

čitať ďalej

Geotermálny projekt v Seredi

Mesto Sereď leží v Podunajskej nížine na pravobrežnom vale Váhu. Záujmové územie, širšie okolie Serede, je z hľadiska geomorfologického členenia Slovenskej Republiky súčasťou oblasti Podunajská nížina , celku Podunajská rovina, ktorá je ohraničená na severovýchode Podunajskou pahorkatinou. ...

čitať ďalej

 Geotermálny projekt v Šali

Mesto Šaľa, okresné mesto v Nitrianskom kraji, leží na pravom a ľavom brehu dolného toku Váhu. Šaľa sa z geologického hľadiska nachádza na východnom okraji galantskej priehlbiny, v perspektívnej oblasti z hľadiska využívania geotermálnych vôd. V roku 2009 bola   ...

čítať ďalej


Geotermálny projekt v Galante

Geotermálny projekt v Košiciach

Geotermálny projekt na Podhájskej


Realizácia vrtu VSČ-1 Veľký Slavkov

Realizácia hydrodynamickej skúšky na vrte HGL-3 Lúčky

Rekonštrukcia vrtu PP-1 v Poprade