Projekty

Váš úspech je našou motiváciu

Spoločnosť Slovgeoterm, a.s. za viac ako 20 rokov svojej existencie realizovala alebo sa aspoň spolupodieľala na väčšine projektov zameraných na využívanie geotermálnej energie na Slovensku. Spoločnosť sa orientuje predovšetkým na energetické projekty, kde sa geotermálne teplo zužitkováva na vykurovanie, výrobu elektrickej energie alebo iné energetické účely.

 V poslednej dobe však s rastúcou popularitou aquaparkov a termálnych kúpalísk pribúda stále viac projektov s rekreačným účelom. Medzi najvýznamnejšie akcie spoločnosti patrí realizácia projektov v Podhájskej, Galante, Šali, Seredi a najmä príprava a zatiaľ iba čiastočná realizácia projektu v Košiciach, ktorý je svojím rozsahom jeden z najväčších v Európe.

Slovgeoterm, a.s. sa ďalej spolupodieľal na projektoch Aquacity Poprad, termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi, Galante, Vrbove a ďalších. V súčasnosti je v rozpracovanom štádiu viacero projektov, zameraných hlavne na využitie geotermálnej energie na vykurovanie miest a obcí.