Zvýšenie energetickej účinnosti

využívania geotermálnej energie úpravou užívateľských charakteristík

User4GeoEnergy

Spoločnosť SLOVGEOTERM a.s. je partnerom v medzinárodnom projekte financovanom z Grantového fondu EHP a Nórska pre regionálnu spoluprácu (EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation) zameranom na dlhodobé zlepšenie efektívnosti geotermálnych sústav centralizovaného zásobovania teplom a zníženie ich environmentálnej stopy. To je priamy príspevok do menej uhlíkovo náročného a energeticky bezpečnejšieho hospodárstva v Európe.

Viac informácii nájdete na https://user4geoenergy.net/